Wellness

Hotel „SUNCE“ u svojoj ponudi posebno izdvaja wellness program koji sadrži sljedeće elemente: